Tesniace profily

Tesnenia
Tesnenie
Profily
Kliny
Balexmetal T45-333-1000
Blachotrapez T35-207-1035
Brucha33-250-1000
Kemax T29-147-1029
Kingas
Kingspan RW34-333-1000
Lindab T50-260-1040
nakres4
Ruukki T18-136
Ruukki T83-280-1120
Satjam150-290-870
Stamina
UTP
DSC012,,,